Skoallen wiis mei fernijd tmbû

Skoallen wiis mei fernijd tmbû

🕔00:54, 21.des 2014

LJOUWERT – Fryske skoallen binne wiis mei de oankundige fernijings fan it tariedend middelber beropsûnderwiis, it tmbû. “Een stuk dynamischer” en “superenthousiast” binne lûden dy’t de Ljouwerter Krante optekene hat út mûlen fan ûnderwiisminsken. Tmbû-learlingen moatte mei yngong fan septimber

Lês it folsleine artikel
Pearse freed: tsjin homodiskriminaasje

Pearse freed: tsjin homodiskriminaasje

🕔13:18, 12.des 2014

Freed is it foar de fyfde kear ‘pearse freed’. Op dy dei besteegje skoallen yn Nederlân omtinken oan de diskriminaasje fan homo’s. Der dogge fiifhûndert skoallen mei. Der wurdt op pearse freed oer saken lykas út de kast komme, it

Lês it folsleine artikel
Ljouwert: Innovating City

Ljouwert: Innovating City

🕔17:17, 11.des 2014

Mei yngong fan 17 desimber 2014 mei Ljouwert em UN Innovating City neame. De Fryske haadstêd is dêrmei ien fan de 18 steden wrâldwiid mei dizze titel. Dizze steden binne part fan ‘t UN Global Compact Cities Programme (UNGCCP). Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Sertifikaat as surprise

Sertifikaat as surprise

🕔22:08, 7.des 2014

Ofrûne tongersdei wie it dûbelt feest op pjutteboartersplak It Boartersplak yn Ternaard. It pjutteplak fan Stichting Peuterspeelzalen Dongeradiel wurket sûnt febrewaris 2012 mei in belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. Sy hawwe it trajekt no

Lês it folsleine artikel
Gjin ekstra jild foar earme Frânsktalige learling

Gjin ekstra jild foar earme Frânsktalige learling

🕔09:05, 30.nov 2014

Yn Walloanië hat elk skoalbern by de oerheid in nûmerke krige. Wat riker oft de buert is dêr’t it bern wennet, wat leger it nûmerke. Alle jierren berekkenet it ministearje fan ûnderwiis fan de Frânsktalige mienskip hoefolle punten oft de

Lês it folsleine artikel
Tefolle Nederlanners op Flaamske skoallen

Tefolle Nederlanners op Flaamske skoallen Fernijd

🕔07:00, 29.nov 2014

Nederlân moat meibetelje oan it ûnderwiis yn Flaanderen. Dat seit it Flaamske parlemintslid Koen Daniëls. Daniëls, lid út namme fan de N-VA, seit dat der sa njonkenlytsen sa’n soad Nederlanners op Flaamske skoallen sitte dat it net langer te ferdigenjen

Lês it folsleine artikel
Nij Frysk produkt yn ‘e merk

Nij Frysk produkt yn ‘e merk

🕔08:45, 28.nov 2014

De studinten Pietrik de Vries fan De Westereen en Annie van der Meulen út Kollumersweach binne dwaande mei it opsetten fan in eigen miny-ûndernimming. Dy miny-ûndernimming is in skoalleprojekt dat part fan de oplieding Undernimmer Detailhannel fan ROC Friese Poort

Lês it folsleine artikel
Undersyk nei Fryske lûden

Undersyk nei Fryske lûden

🕔00:06, 26.nov 2014

GRINS – Meindert Reitsma studearret Europeeske talen en kultueren oan de Ryksuniversiteit Grins. Foar syn stúdzje docht er ûndersyk nei Fryske lûden. Wa wol him helpe troch in tal lûden te beoardieljen? Dat kin fia de ûndersteande link. Op tablets

Lês it folsleine artikel
NHL hat unike minorstúdzje trainingsakteur

NHL hat unike minorstúdzje trainingsakteur Fernijd

🕔09:35, 25.nov 2014

“Stel dat ien hiel passyf en ôfwachtsjend is, dan sil sa’n persoan flotter oer de holle sjoen wurde en sil syn ynbring minder gau opfalle […] In trainingsakteur kin dat gedrach mei in rollespul besykje te feroarjen. Nammentlik troch it gedrach earst

Lês it folsleine artikel
Skoallen nimme Fryske les net serieus

Skoallen nimme Fryske les net serieus

🕔19:20, 16.nov 2014

LJOUWERT – Subsydzje foar de Fryske les moat ek foar de Fryske les brûkt wurde. Dat wie it boadskip fan de provinsje oan de leararen Frysk yn de provinsje. Dy hiene tongersdei in kongres yn Ljouwert. Amtner Tsjerk Bottema makke by

Lês it folsleine artikel

Kommentaar fan koartby

 • Johannes

  Johannes

  As de gemeente wurket sa as se skriuwe dan is neat mei neat en sil nea wat wurde. It blykt …

  Lit artikel sjen
 • H.

  H.

  Hast foar 'belesting' noch de koarte wurdsjes 'skot' en 'tins'. Miskien sokssawat as 'goudfazantetins' of 'rikeskevelskot'? Dy lêste bekket wol …

  Lit artikel sjen
 • jehannes

  jehannes

  Wie it yn Fryslân mar in funksje-eask foar top-bestjoerders om it Frysk passyf en aktyf te behearskjen! It liket yn …

  Lit artikel sjen
 • Jehannes

  Jehannes

  Is wiegeltaks in idee as Fryske oersetting fan dagobertduktaks?

  Lit artikel sjen