Ryksuniversiteit en gemeente Grins wolle fan ûntgriening ôf

Ryksuniversiteit en gemeente Grins wolle fan ûntgriening ôf

🕔17:36, 29.Sep 2016

De Ryksuniversiteit Grins (RUG), de gemeente Grins en de Hanzehegeskoalle Grins wolle fan ûntgrienings by studinteferienings ôf. Dat meldt de RUG yn in mienskiplike ferklearring op de webside. Oanlieding is in tal ynsidinten by de Grinzer studinteferiening Vindicat. In aspirant-lid

Lês it folsleine artikel
Dielnimmers ûntgriening studinteferiening Vindicat hawwe swijplicht

Dielnimmers ûntgriening studinteferiening Vindicat hawwe swijplicht

🕔19:31, 28.Sep 2016

In studint dy’t graach lid wurde woe fan ‘e Grinzer studinteferiening Vindicat, is by de ûntgriening slim ferwûne rekke. Hy bedarre nei in klap op ‘e holle yn it sikehûs. It Nijs berjochte dêr fan ‘e moarn oer: link. Dat

Lês it folsleine artikel
Tsjek is back: fertroud mar dochs oars

Tsjek is back: fertroud mar dochs oars

🕔20:06, 13.Sep 2016

Tsjek is wer fan start. De opnamen foar it programma op de Fryske basiskoallen binne wer úteinset. De feroaring fan opnime yn de studio nei opnimme op de skoallen wie ôfrûne seizoen in grut sukses. Dochs sil der ûnder lieding

Lês it folsleine artikel
Drintske taal en skiednis yn ien lesboek

Drintske taal en skiednis yn ien lesboek

🕔12:45, 13.Sep 2016

Bern yn Drinte moatte mear Drintsk lêze en har ta echte twataligen ûntjaan. Dat is it betinken fan de Stichting streektaol in projecten. De stifting hat mei dat doel in nije, yntegrearre learmetoade meitsje litten. Echt waor? Echt waor! hjit de

Lês it folsleine artikel
Stride tsjin it opkommende wetter

Stride tsjin it opkommende wetter

🕔06:53, 12.Sep 2016

Goed hûndert bern diene mei oan Battle of the Beach op it Amelân. Op it strân by Nes giene freed 9 septimber mear as hûndert Amelanner bern de striid oan tsjin it seewetter en tsjininoar. Tidens dizze ‘Battle of the Beach’

Lês it folsleine artikel
Basisskoallebern siedzje berm yn foar bijen

Basisskoallebern siedzje berm yn foar bijen

🕔16:18, 11.Sep 2016

Yn ’e mande mei de bern fan de Martenaskoalle yn Bitgummole siedde deputearre Sietske Poepjes tongersdei 8 septimber by Bitgum de berm yn. Dat die se mei in bijefreonlik blommemingsel. As de blommen bloeie, moatte dy bijen oanlûke. Sa wol de

Lês it folsleine artikel
Superskoalle

Superskoalle

🕔14:27, 4.Sep 2016

Okkerdeis in geweldige advertinsje yn Onderwijsblad (ABOP), mei as kop “Van school naar Superschool in 1 dag.” De skoalmaster (m/f) wurdt dêr sa yn omskreaun: As learaar is er de wichtichste skeakel yn de ûntwikkeling fan bern en jongfolwoeksenen. Hy kin

Lês it folsleine artikel
Firtuele ierdrykskundelessen yn it Gaelic? It kin no!

Firtuele ierdrykskundelessen yn it Gaelic? It kin no!

🕔14:45, 31.Aug 2016

Learlingen yn Skotlân kinne tenei in part fan harren lessen yn in firtueel klaslokaal folgje. It giet om bern dy’t op Gaelictalige skoallen sitte. Op dy skoallen wurdt de minderheidstaal Gaelic as fiertaal by alle fakken brûkt. Omdat it lytse skoallen

Lês it folsleine artikel
Premier fan Wales wol tal Welskpraters ferdûbelje

Premier fan Wales wol tal Welskpraters ferdûbelje

🕔16:11, 27.Aug 2016

It regear fan Wales hat in ambisjeus taalbelied. De ambysje ferwûnderet sels de minsken yn Wales. De Welske premier Carwyn Jones wol nammentlik dat it tal Welskpraters yn 2050 ferdûbele is. Der binne op it stuit goed in heal miljoen

Lês it folsleine artikel
Spaanske polityk rjochtet pylken op Katalaansk ûnderwiis

Spaanske polityk rjochtet pylken op Katalaansk ûnderwiis

🕔15:49, 27.Aug 2016

De Spaanske partijen yn Madrid ûnderhannelje oer de foarming fan in nij regear. Dêrby is it ûnderwiis yn Kataloanië ien fan ’e wichtige besprekpunten. As it oan de polityk yn Madrid leit, giet it ûnderwiis yn ’e noardeastlike dielsteat op

Lês it folsleine artikel